Signateur Consult

Din partner for kostnadsbesparelser.
Les mer

Fjerner overflødige kostnader

w

Et helhetlig syn på regnskap

Z

Gode avtaler

Signateur Consult er din bedrifts partner for kontroll på drift og kostnadsbesparelser.

Gjennom dialog med kunden og analyse av regnskap, avdekker vi unødvendige kostnader og områder for forbedringer. Disse kostnadene er ofte vanskelige å oppdage da bedriften gjerne er opptatt med de daglige rutiner i firmaet. Det som skiller vår tjeneste fra andre lignende er vår helhetlig syn på regnskap. Vi tror at gjennom en helhetlig analyse av bedriftens regnskap, samt gjennom aktive grep for kostnadsbesparelse skal vi være en viktig bidragsyter for våre kunder.

 

Tjenester

Vi gir konsultasjon der vi har en samhandling og dialog med kunden samt foretar en regnskapsanalyse. En mulighetsrapport blir utarbeidet, kunden får viktig nøkkelinformasjon om regnskapet, samt hvilke grep som bør tas for kostnadsbesparelser.

Vi har også gode avtaler med ulike ledende leverandører av varer og tjenester i markedet, noe som gir oss muligheten til å formidle noen av markedets beste avtaler. Dette gir våre kunder en fordel ved at de får lavere kostnader over tid på vanlige utgiftsposter som blant annet bokføring og regnskap, elektrisitet, profileringsartikler, emballasje, m.m.

Mål for samarbeidet

Målet med samarbeidet mellom oss som konsulenter og deg som bedrift er at du skal få lavere kostnader på individuelle utgiftsposter samt lavere kostnader totalt sett. Du som kunde skal oppleve god kundeservice, du får en egen rådgiver som følger deg under hele samarbeidet.

Videre er det viktig for oss å yte en opplysende tjeneste som fører til at du blir mer bevisst på din bedrifts kostnader og kontantstrøm.

Pris

Det første konsultasjonsmøtet er vederlagsfritt. Vi gjør en vurdering av hvorvidt din bedrift har behov for våre tjenester. Dersom det er tilfelle og dere bestemmer dere for å samarbeide med oss, vil en av våre konsulenter bli oppnevnt som deres rådgiver.

Pris for regnskapskonsultasjon: 750 kr per time eks. mva.

En typisk regnskapskonsultasjon for en liten bedrift behøver ikke ta mer enn ca. fem timer. Det inkluderer gjennomgang av regnskap for de tre siste årene samt en rapport med anbefalinger for kostnadsbesparelse.

 Avhengig av bedriftens omsetning og kostnader kan bedriften potensielt spare mellom NOK 60.000 og NOK 150.000.

Vi har en fornøydhetsgaranti som tilsier at dersom din bedrift ikke sparer mer enn kostnaden for konsultasjonen får du konsultasjonen vederlagsfritt.

KONTAKTPERSON

Fredrik Rysstad Sannan

Daglig leder, Signateur Consult

Tlf: 55 60 93 93

E-postfs@signateur.net

Kontaktskjema

3 + 4 =