Fremtidens konsulenthus

Bistand til små og mellomstore bedrifter
Les mer

Signateur Gruppen er et konsulenthus rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Signateur Gruppen består av Signateur Finans og Signateur Consult med kontorer i Oslo og Bergen. 

Signateur Finans tilbyr rådgivningstjenster relatert til finansieringsbehov både i bedrift- og privatmarkedet.

Signateur Consult bistår våre kunde med å analysere kundens drift ved gjennomgang av regnskap, kostnader og likviditet. Basert på analyser skal kunden få råd i forhold til på hvilke områder og hvordan kan de effektivisere sin drift samt kutte ned kostnader.

Les mer om oss